Възстановяване на повърхността

  • Resurfacing

    Възстановяване на повърхността

    Прецизните компоненти и измервателните инструменти ще се износят по време на употреба, което ще доведе до проблеми с точността.Тези малки точки на износване обикновено са резултат от непрекъснато плъзгане на части и/или измервателни инструменти по повърхността на гранитната плоча.