Производствен процес

Етап 1:
Проверка на чертежи

Стъпка 2:
Изработка на плесен

Стъпка 3:
Подгответе минерални материали за леене

Стъпка 4:
Машинна обработка

Стъпка 5:
инспекция

Стъпка 5:
Сглобяване

Стъпка 6:
Доставка