Производствен процес

Етап 1:
Проверка на чертежи

Стъпка 2:
Изработка на мухъл

Стъпка 3:
Подгответе минерални леярски материали

Стъпка 4:
Механична обработка

Стъпка 5:
Инспекция

Стъпка 5:
Сглобяване

Стъпка 6:
Доставка