Оптична повърхностна плоча

  • Оптична вибрационно изолирана маса

    Оптична вибрационно изолирана маса

    Научните експерименти в днешната научна общност изискват все по-прецизни изчисления и измервания.Следователно устройство, което може да бъде относително изолирано от външната среда и смущения, е много важно за измерването на резултатите от експеримента.Може да фиксира различни оптични компоненти и оборудване за изображения на микроскоп и т.н. Платформата за оптични експерименти също се е превърнала в задължителен продукт в експериментите с научни изследвания.