Оптична повърхностна плоча

  • Optic Vibration Insulated Table

    Оптична виброизолирана маса

    Научните експерименти в днешната научна общност изискват все по-прецизни изчисления и измервания.Следователно, устройство, което може да бъде относително изолирано от външната среда и смущения, е много важно за измерването на резултатите от експеримента.Може да фиксира различни оптични компоненти и оборудване за изобразяване на микроскопи и др. Платформата за оптични експерименти също се превърна в задължителен продукт в научните изследователски експерименти.