Процес на обработка на стъкло

Етап 1:
Проверка на чертежите

Стъпка 2:
Избор на метален материал

Стъпка 3:
Поставете материала в работилница с постоянна температура и без прах за 24 часа за обработка с постоянна температура

Стъпка 4:
Механична обработка на материала чрез обработващ център

Стъпка 5:
Проверка и калибриране

Стъпка 6:
Ръчно смилане

Стъпка 7:
Инспекция

Стъпка 8:
Опаковане и доставка