Минерален пълнеж

  • Легло за машина за пълнене с минерали

    Легло за машина за пълнене с минерали

    Стоманени, заварени, метални корпуси и ляти конструкции са запълнени с намаляваща вибрациите свързана с епоксидна смола минерална отливка

    Това създава композитни структури с дългосрочна стабилност, които също така предлагат отлично ниво на статична и динамична твърдост

    Предлага се и с радиационно абсорбиращ материал за пълнене