Машинно легло

  • Mineral Filling Machine Bed

    Легло на машина за пълнене на минерали

    Стоманени, заварени, метални черупки и отляти конструкции са пълни с минерална отливка с епоксидна смола, намаляваща вибрациите

    Това създава композитни структури с дългосрочна стабилност, които също предлагат отлично ниво на статична и динамична твърдост

    Предлага се и с пълнеж, абсорбиращ радиацията