Машинно легло

  • Легло за машина за пълнене с минерали

    Легло за машина за пълнене с минерали

    Стоманени, заварени, метални черупки и ляти конструкции са запълнени с намаляваща вибрациите свързана с епоксидна смола минерална отливка

    Това създава композитни структури с дългосрочна стабилност, които също предлагат отлично ниво на статична и динамична твърдост

    Предлага се и с радиационно абсорбиращ материал за пълнене